Kampeer Club Nederland

De Kampeer Club Nederland is een kampeerclub die openstaat voor iedere kampeerder die over een kampeermiddel beschikt en die de ongeschreven regels van fatsoenlijk en vriendschappelijk kamperen in zijn vaandel voert. Het kleinschalige karakter van onze club biedt -aan wie dit wenst- veel mogelijkheden voor persoonlijk contact.

De KCN organiseert kampeerweekenden, voor gezinnen met kleine en/of grotere kinderen. Tevens is er veel aandacht voor natuur en cultuur in de ruimste zin van het woord.

Statutair is vastgelegd dat de club uit 40 equipes mag bestaan. Op dit moment hebben wij nog plaats voor enkele leden. Onze voorkeur gaat uit naar leden met kinderen.

Het voordeel van een kampeerclub is dat de kampeeruitrusting vaker gebruikt wordt. Wij kamperen door het gehele land en op deze wijze heeft u meer mogelijkheden om door middel van excursies ons land wat beter te leren kennen.

De weekenden worden over het gehele jaar verspreid, zo'n 6 á 7 maal, steeds op een ander plekje in ons mooie en afwisselende landschap.

Naast de kosten die aan een kampeerweekend verbonden zijn (gemiddeld € 45,- per equipe/familie), wordt een contributie van € 25,- per familie per jaar betaald. Na 1 juli is dat € 12,50. Na een jaar van oriënterend lidmaatschap (in welk jaar wel contributie betaald wordt) betalen nieuwe leden éénmalig een inschrijfgeld van € 10,-.

Om u een beeld te kunnen vormen van onze KCN, nodigen wij u graag uit om een weekend mee te maken.

De geplande weekenden, die komend jaar plaatsvinden en waaraan u kunt deelnemen staan op deze site vermeld.

Waar deze weekenden zullen plaatsvinden kunt u navragen bij het secretariaat.

Daar kunt u kenbaar maken aan welk weekend u de voorkeur geeft; zodra het programma van het gewenste weekend gereed is (circa 6 weken van te voren) zenden wij u deze toe.

Wij hopen u met deze informatie over de Kampeer Club Nederland voldoende te hebben ingelicht en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

 

 
www.kampeerclubnederland.nl